ช่วยด้วยครับ network ขึ้นA network cable unpluggedสลับเดี๋ยวก็connec มันเป็นเพราอะไรครับ ขอบคุณมากครับ จากคุณ Testt (A:171.97.41.34 X:)

Dec 13, 2012 network cable unplugged - Computing.Net Jun 01, 2010 What does "Local Area Connection. A network cable is Aug 23, 2009 Network cable constantly switches from plugged/unplugged

Mar 31, 2011

Cannot connect to the internet. Local Area Connection 2 Jul 16, 2015 Disable Multiple Network Connections & Turn Off Bridging

LOCAL AREA CONNECTION 2 Error A network cable is unplugged

Local Area Connection - Network Cable Unplugged - HP Local Area Connection - Network Cable Unplugged ‎12-06-2017 09:39 PM. Product: HP Pavilion G6-2142SA Operating System: Microsoft Windows 7 (64-bit) Evening! Until recently my laptop has been totally fine with connecting to a public WiFi and accessing the internet. Local Area Connection - Network Cable Unplugged ‎12-07-2017 09:15 AM Local Area Connection (Ethernet) Network cable unplugged "my local area connection (my ethernet I guess) is not working due to the network cable being unplugged" Sounds to me like you have wireless, so either the wireless card is off. Or your router needs to be restarted. Network system tray icon right click also … How to troubleshoot the following message in Windows XP